HEM

Hägn

Älg

Alla hägnen har en fålla vart älgarna fångas in i innan träning. Hunden kommer inte få direkt kontakt med älgen då ett viltstängsel finns mellan älg & hund.

Hur tränar vi på älg 
Vi kommer hänvisa hundförare till hägnet, man går in i älghägnet minimum 200 meter ifrån älgarna. Avståndet kan variera upp till 400 meter beroende på vind riktning och vad hundföraren väljer för väg.

Träningstiden är normalt en till en och en halv timme beroende på hundens kondition och ålder.
Alla älghägn skapar en bra situation för hundarna att utvecklas under ordnade former.

För dig som hundförare är älghägnen ett praktiskt tillfälle att träna inkallning och samarbete med din hund.  

ÄLGHÄGN 1

Det här är ett större hägn som består av storskog och mycket ung skog med gran. Stor öppen åker och med berg på ena sidan, stora asp träd och ett område med vatten. Hunden måste söka ut en bit för att få kontakt med älgarna. 

ÄLGHÄGN 2

Stort hägn med gran​skog och ekbackar. Två våtmarker och ett större åkerområde. Här måste hunden söka ut en bra bit för att komma i kontankt med älgarna.

Vildsvin

Träningstiden är normalt  1 tim beroende på hundens kondition och ålder.
Alla hägn skapar en bra situation för hundarna att utvecklas under ordnade former.  

SUMPEN

Vårt minsta hägn på 1 ha. Här börjar vi me​d unga eller oerfarna hundar. Området är blandskog av tall och gran med ett litet inslag av björk, det rinner en mindre bäck genom hägnet och kan stundtals vara ganska blött.

RAVINEN

Detta hägn är också ett nybörjarhägn på 1 ha. Skillnaden mot sumpen är, en ravin mellan två mindre berg, vilket ger hunden lite bekymmer, då kontakten med föraren försvåras.

BERGTÄKTEN

Ett av våra nya hägn på 3,5 ha. Relativt svårt hägn mycket sten och berg, granskog, lättare lövskog och en fin åker del. Bra hägn för den ställande hunden.

BERGET

Nu höjer vi ribban lite. Ett större hägn på 2,9 ha som består av ett stort berg omgivet av ett område med gran. Andra delen består av äldre tallskog och öppen terräng med stora stenar och mindre buskar på sommaren väldigt högt gräs och nässlor. Hundar som släpps här behöver lite mera självständighet och erfarenhet.

GALTEN

Ett lite större hägn på 3,2 ha. Galten består till 50 % av gran med inslag av björk och fina små berg insprängt med enbuskar. Resterande delen av hägnet är förstagångs gallrad tallskog. Hägnet är mest lämpat för rutinerade hundar.

GRILLKOJAN

Ett av våra diplomhägn på 3,5 ha.
Här är terrängen mycket allsidig med berg, enbuskar, granskog i olika åldrar, samt en förstagångs gallrad tallskog. På ena kortsidan av diplomhägnet finns en åkermark på ca 1,3 ha. Hägnet ger hundarna som skall diplomeras en svårhetsgrad som motsvarar verkliga förhållanden under en jakt.

UTSIKTEN

Ett av våra största träningshägn på 5,3 ha. Består av ett stort berg med åkermark där både gräs och björk får växa fritt.

KANALEN

Ett av våra nya hägn på 3,5 ha.
Hägnet består av ett stort berg med tallskog, enbuskar och ny planterig. Ett relativt lätt hägn. Bra träningshägn för drivande hundar.

LOGEN

Ett av våra större hägn på 4 ha.
Höger sida av hägnet består av en öppen åker och vänster sida är ett trevligt bergsområde.