TEST QUIZ

/5

Quiz - Dag 1

The number of attempts remaining is 1

1 / 5

Har vi älghägn?

2 / 5

Vad heter vårat minsta vildsvinshägn?

3 / 5

Kan man övernatta hos oss?

4 / 5

Hur många hylsor i lådan?

5 / 5

Kan man göra diplomtest hos oss?

Your score is

/6

Quiz - Dag 2

The number of attempts remaining is 1

1 / 6

Hur många träningshägn har vi?

2 / 6

Finns det instruktör på plats?

3 / 6

Vilket kön måste vildsvinen vara?

4 / 6

Kan man ha konferens hos oss?

5 / 6

Hur många heltids anställda är vi?

6 / 6

Hur många hotellrum har vi?

Your score is

/6

Quiz - Dag 3

The number of attempts remaining is 1

1 / 6

Tränar vi på vildsvin?

2 / 6

Hur många koppel i denna burken?

3 / 6

Kan man skjuta för hund hos oss?

4 / 6

Har vi 10 hägn?

5 / 6

Kan man träna träna älg och vildsvin hos oss samma dag?

6 / 6

Hur många avelshägn har vi?

Your score is