Träning på Boda

Starten på träningen är viktig. Målet är att presentera en jaktsituation som passar varje hund. När det gäller stötande och drivande hundars första träningstillfällen passar hägn med lite mer öppen terräng och storskog bättre.

Vi tränar i olika hägn med varierande storlekar från ett till sex hektar. Här finns vildsvin som passar alla hundar, från den unga nybörjaren till den äldre och mer erfarna hunden.

Vi lägger träningen
– typ av vildsvin tillsammans med hägnets storlek och biotop 
– på en nivå som passar hundindividen.

Innan hunden släpps sker en genomgång då hundägaren berättar om hunden. 
Efter det väljer instruktören ett lämpligt hägn. En orutinerad hund får oftast börja 
i Sumpen eller Ravinen, våra lättaste hägn.

I takt med hur hunden reagerar mentalt, hur den agerar i kontakt med vildsvin och hur den utvecklas ökas sedan svårighetsgraden.

Kompetent och erfaren personal är alltid med under träningen.

Starten på träningen är viktig.  
Målet är att presentera en jaktsituation som passar varje hund. När det gäller stötande och drivande hundars första träningstillfällen passar hägn med lite mer öppen terräng och storskog bättre.

Vi är Sveriges första anläggning för träning och diplomtest av 
vildsvinshundar som fullt ut är godkänd av Svenska Jägareförbundet och Svenska kennelklubben.

Allt bygger på rätt vildsvin. 
Den stabila grunden i verksamheten är en bred, kontrollerad och genomtänkt vildsvinsavel uppdelad på fem stora avelshägn. Vi har specialiserat oss på att få fram vildsvin med skiftande mentaliteter. I tränings och testhägnen finns bara galtar. De är mellan ett och två år gamla. I alla hägn finns det bara två vildsvin.

 
Läs mer om vår hägn här!

Hägn som matchar verkligheten.
Alla våra hägn har olika karaktärer. De är byggda och formade i olika terrängtyper med skiftande topografi. Det här anser vi vara mycket viktigt, eftersom hundar som tränar hos oss löper mindre risk att bli överraskade eller förvirrade när de möter och ska arbeta med vildsvin under praktisk jakt.

Träning och test på Boda.
Tack vare olika biotoper, skiftande miljöer och varierade omständigheter ger vi hunden så goda förutsättningar som möjligt att växa in i rollen som fungerande vildsvinshund.

Testhägnen är Formel 1
I samarbete med SKK och Jägareförbundet genomför vi diplomtester i särskilda hägn byggda just för det ändamålet.

Det kan låta märkligt, men enligt vår erfarenhet är det stor skillnad mellan att låta hunden arbeta med vildsvin i testhägnen jämfört med träningshägnen. Detta beror troligtvis på att testhägnen är större, galtarna är både äldre och större och att de flesta hundförare påverkas av situationens allvar.

Vi har upprepade gånger sett och bedömt hundar som gjort ett bra jobb i träningshägnen men som faller igenom i testhägnen. Men det är nästan alltid hundar som av olika anledningar tagit ett för tidigt kliv mellan träning och test.

Detta talar starkt för att man vinner på att bygga upp hundens förmågor via genomtänkt träning med en ökande svårighetsgrad. Men det talar samtidigt om att hundföraren också behöver träning i att läsa sin egen hund och i hur vilda vildsvin fungerar. Ju fler situationer både hunden och föraren lär sig att hantera, desto större framgång i testhägnen.

Vårt mål är att den hund som blir godkänd i testen ​och får diplom.
- Den hunden är redo att jaga vildsvin i det fria.
- Den hunden klarar att självständigt resa större vildsvin ur legor och att jobba effektivt för att jakten ska fungera.

Ska du göra diplomtest, glömt inte ha med stamtavlan eller tävlingslicens. 

SALMONELLA & AFRIKANSK SVINPEST

Pågrund av den extrema smittspridningen av salmonella så måste
ni följa detta för våran anläggning.

Viktigt att tänka på när du besöker våran anläggning!

 - Rena kläder och stövlar.
- Har man varit utomlands och jagat måste vi få veta det vid bokning.
- Du måste vänta minst 48 tim med att komma hit efter jakt utomlands.
- Var alltid EXTRA noga med att tvätta jaktkläder,skor, stövlar och kängor 
  när du varit utomlands.
- Du får absolut inte slänga skräp eller mat omkring dig, det ska i soptunna!

- På plats har vi en balja med virkon som du måste doppa dina stövlar/kängor i innan du går in i våra träningshägn.
- Virkon är ett nedbrytbart desinfektionsmedel som verkar effektivt mot virus och bakterier.
- Virkon är det mest skonsamma desinfektionsmedlet för djur, människor och miljö.För att läsa mer om aktuellt smittläge läs här